top of page

מבחני דרגה

  בחינות אייקידו שונות למדי מהמבחנים בבית הספר או באוניברסיטה. כמו בבית הספר, מטרת הבחינות היא להעריך ולבחון את התקדמות התלמידים באומנויות ובפרקטיקה. אך בניגוד לבחינות אלה, מבחני הדירוג מיועדים בעיקר לתלמידים. תקופת ההכנה והתרגול למבחן, והעבודה 1 על 1 שתעבור יחד עם מתרגל ותיק היא תקופה של התפתחות התנועה, הגוף והנפש.

תהליך הבחינה ונהלים

הכנה למבחן

 

  בחינות אייקידו מתקיימות בדרך כלל ביום רביעי האחרון של כל חודש. ביום זה יתקיים שיעור קצר יותר ולאחריו המבחנים.

  כדי להיות זכאים לבחינה, התלמידים חייבים לקבל את מספר ימי ההדרכה הנדרשים לבחינה הבאה. בתחילת כל חודש תפורסם בדוג'ו רשימת התלמידים הזכאים למבחן. באחריות המתרגל להיערך לבחינה עם אחד התלמידים הבכירים שמסוגל לעבור איתו על הטכניקות והעקרונות הנדרשים בבחינה.

(דרגות קיו (בחינות חגורות לבנות

  ביום הבחינה עליכם להשלים את בקשת המבחן באינטגרל דוג'ו ולשלם עמלה של 100 שח.

דרגות דן (בחינות חגורה שחורה)

  כל בחינות החגורה השחורה מוכרות רשמית על ידי ארגון ה"אייקיקאי" והומבו דוג'ו בטוקיו, יפן (מטה האייקידו הבינלאומי). כל בחינות החגורה השחורה יערכו על ידי מדריך דוג׳ו-צ׳ו של אינטגרל דוג'ו, מיילס קסלר סנסיי. ביום הבחינה, עליך להשלים את בקשת המבחן הבינלאומית ולשלם את התשלום המתאים עבור "רמת הדן" שלך. לאחר המבחן יש לתאם פגישה עם דוג'ו-צ'ו לקבלת משוב על הבחינה.

דרישות למבחני הדרגה

 

דרישות לשודאן

דרישות לקיו 1

דרישות לקיו 2

דרישות לקיו 3

דרישות לקיו 4

דרישות לקיו 5

bottom of page